Brede school

Brede School Barger-Oosterveld is een samenwerkingsverband tussen:

 • OBS Op't Veld
 • Primenius St. Gerardusschool
 • De uitvoeringsgroep (met ouders van beide basisscholen)
 • SKW De Barnstee
 • Kinderdagverblijf Hoipiepeloi
 • Gemeente Emmen
 • Sportteam en buurtsportcoaches
 • Cultuurcoach
De Brede School Barger-Oosterveld werkt samen aan een activiteitenaanbod, zodat kinderen samen kunnen spelen en leren met plezier.
 
Visie (Hoe ): De Brede School Barger-Oosterveld wil dit bereiken door:
 • aan te sluiten bij wat goed gaat
 • aan te sluiten bij activiteiten uit het dorp
 • een gezamenlijk en afgestemd aanbod
 • een doorgaande leerlijn. Waarbij activiteiten worden aangeboden onder schooltijd en na schooltijd door gaan.
 • verlengde en/of doorgaande leertijd
 • te kijken naar talentontwikkeling
 • activiteiten aan te bieden waar kinderen plezier in hebben
Wat:
 • Laagdrempelige activiteiten voor alle kinderen en ouders op het gebied van bewegingen, educatie, sociaal en zelfredzaamheid
 • Een aantal langdurige programma's voor verdieping op leren

Opgeven voor activiteiten kan via de website van de Brede school barger-Oosterveld: https://www.actiefinemmen.nl/barger-oosterveld

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden