Identiteit

Identiteit
Wij zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat er ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk
kind is. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren
zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs.
Dit maakt dat de populatie lijkt op een samenleving in het klein. Onderstaande kenmerken vinden wij
erg belangrijk:
• Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of etniciteit.
• Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaars opvattingen en
levensbeschouwelijke overtuigingen om.
• We besteden expliciet aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en
waarden. Dat geldt ook voor de verworvenheden van onze democratie.
• We stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, bij alles wat zich
op en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Ook is er
aandacht voor de samenleving buiten school.

 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden