Ontwikkelingen

Op 't 't is bezig met de volgende ontwikkelingen:

21e Eeuwse vaardigheden/NPDL                                                                                                                                                             
Dit zijn vaardigheden/competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hier voorbereid te zijn. In ons
onderwijs, we 21e-eeuwse vaardigheden, kritische denken, creatief denken, problemen oplossen, computationeel denken, informatieve vaardigheden, vaardigheden-vaardigheden, mediawijsheid, communicatie, samenwerking, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering, in de lessen.
NPDL zorgt voor nieuwe pedagogiek voor diep. Het is gebaseerd op het model van onderwijssocioloog Michael Fullan. Hij brengt de 21e eeuwse vaardigheden 'terug' tot een model van 6 deep learning vaardigheden. Hij omvat de 6 C's:
1. Karakter (karakter)
2. Burgerschap
3. Samenwerking (samenwerking)
4. Communicatie (communicatie)
5. Creativiteit (creatief denken)
6. Kritisch denken (kritisch denken)
De 21e eeuwse vaardigheden en de 6 C's zijn verweven in ons onderwijs.

Thematisch werken
We gaan de methodes voor aardijkskunde, geschiedenis en biologie vervangen door thematisch en projectmatig te werken. Binnen een thema meerdere meerdere vakken geintergreerd zowel basisvakken (taal, rekenen, lezen) als zaak- en expressievakken worden aangeboden. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: handleiding, in voorbeelden van klassikaal. werken ze aan hun 21e-eeuwse vaardigheden: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, lerenoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar. Deze manier van leren zorgt voor meer creëren.

Onderzoekend, en ontwerpend leren
Deze manier van werken sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het biedt tal van mogelijkheden om talenten naar boven te halen. Spelenderwijs ontwikkelen leerlingen daarbij de vaardigheden van de 21e eeuw. Kinderen veel leren door te.
Onderzoekend leren in op hun natuurlijk om op verkenning te gaan en uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit. Als kinderen zich over veel soorten buigen, steken ze op.

Ondernemerschap
Kinderen zijn al op jonge leeftijd initiatiefrijk en creatief. Daar spelen we op school op in. Het gaat vooral om het stimuleren van een ondernemende houding. Dat stimuleren in de lespraktijk onder meer voor tijdens onze doemiddagen, talentmiddagen en tijdens projecten. Op Op 't Veld geven we op verschillende momenten en manieren vorm aan ondernemend leren. Voorbeelden van ondernemend leren zien we op schoolterug in projecten van jong Ondernemen, lessen uit Topondernemers, de leerlingenraad en het inrichten van een moestuin bij dorpshuis De Barnstee.
 

Eigenaarschap bij kinderen vergroten
We leren kinderen verantwoordelijkheid te laten nemen over hun eigen leerproces. Door dit te maken werken deze werken. Dat zorgt voor een grotere verbetering, succeservaringen en zelfvertrouwen.

Zie voor verdere informatie en uitleg onze schoolgids.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden