Barnar 5-a,
7826 Emmen
0591 629 364

Nieuwe ouders

 

Basisschool Op 't Veld is een kleine, openbare basisschool in het dorp Barger-Oosterveld (gemeente Emmen).Ieder kind is welkom, ongeacht geloof, ras of afkomst. Belangrijk hierbij is respect voor elkaar en wederzijds begrip. We zijn als openbare school daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein.’

 

Uw kind kan vanaf dat hij/zij 3,5 jaar is, twee dagdelen per week op school komen. Dit wordt dan langzaamaan uitgebreid.

 

Trefwoorden voor ons onderwijs zijn: rust, structuur, resultaat- en opbrengstgericht werken, goed pedagogisch en didactisch klimaat, ouderbetrokkenheid en ruimte voor verschillen tussen kinderen.

 

Wat vinden wij belangrijk?

 

 • Een goede sfeer in de klas en op school is één van onze kernwaarden. Er is een goed en veilig pedagogisch klimaat waarin we uitgaan van een positieve communicatie en een positieve benadering.

 • Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Daar houden wij rekening mee. We bieden onderwijs op maat, door in ons aanbod en in onze instructies rekening te houden met onderlinge verschillen.

 • We leggen in ons onderwijs de nadruk op de basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) en streven naar hoge onderwijsopbrengsten.

 • Op ’t Veld heeft een professionele kwaliteitscultuur, met een breed en eigentijds aanbod in een stimulerend pedagogisch klimaat.

 • We besteden veel aandacht aan ondernemerschap bij kinderen, We ondersteunen ze bij het omzetten van ideeën in daden. Kinderen mogen creatief en innovatief zijn. Het ondernemerschap passen kinderen toe op school en buiten school.

 • We profileren ons, naast ondernemerschap, met wetenschap en techniek. Bij deze lessen is er volop ruimte voor zelfstandigheid, samenwerken, plannen, ontwikkelen, ontdekken, creativiteit, ondernemerschap en leren.

 • Wij leren de kinderen (met name bij wetenschap, techniek en ondernemerschap) vaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw (zoals o.a. digitale vaardigheden, kritisch leren denken, probleemoplossend kunnen werken, creatief en innovatief zijn, onderzoekende houding kunnen aannemen, effectief kunnen communiceren etc.).

 • We hebben een uitdagende en prikkelende leeromgeving voor kinderen, in de vorm van diverse, stimulerende werkplekken.

 • We hebben een open karakter. We betrekken de omgeving actief bij diverse activiteiten.

 • We zijn actief op het gebied van ouderbetrokkenheid, omdat we samenwerking met ouders zeer belangrijk vinden. Dit komt een goede ontwikkeling van de kinderen immers ten goede.

 • Ons motto is dan ook: “We doen het samen!”

 

Er gaan ca. 60 kinderen naar school, die verdeeld zijn over vier combinatiegroepen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8). Er is veel rust in school en we werken in kleine groepen. Zo kunnen de leerkrachten de kinderen veel hulp en aandacht geven.

Er wordt op Op ’t Veld gewerkt met een
continurooster, wat betekent dat de kinderen tussen de midden op school blijven eten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen tot half drie naar school. Behalve de kinderen van groep 1/2 (zij zijn op vrijdag de hele dag vrij) en de kinderen van groep 3 (zij gaan alleen vrijdagochtend tot 12 uur naar school). Op de woensdagen duren de lessen tot 12.15 uur. Een groep vrijwillige overblijfouders coördineert het overblijven.

 

Zoekt u een goede en prettige school voor uw kind(eren)? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding.

 

Subcategorieën